рус каз

Оптикалы?

Басты : Тінтуір : Сымсыз : Оптикалы?
DLM-371G
DLM-620OGB
DLM-107
DLM-137
DLM-135
DLM-377
DLM-136
DLM-396
DLM-389
DLM-530G
DLM-130G
DLM-391G
DLM-488G
DLM-528G
DLM-110G
DLM-390G
DLM-361G
DLM-125G
DLM-526G
Delux DLM-105OGB
Delux DLM-516OGB
DLM-618OUB
DLM-618OGB
DLM-618G
 

Delux компаниясы дербес компьютерлерге, сондай-а? ы?шам компьютерлерге  (ноутбуктер мен нетбуктерге) арнал?ан компьютерлік ?ткізгішті тінтуірлерді? ке? ассортиментін ?ндіреді. Тінтуірлерді? кейбір ?лгілері ?осымша батырмалармен, беттерді 4D-пара?тау до??ала?тарымен жара?тал?ан, барлы? ?лгілерде батареяларды? бір жина?тамасында одан да ?за?ыра? ж?мыс істеуге м?мкіндік беретін энергия ?немдеуіш режим ?арастырыл?ан. 
Б?л тарауды оптикалы? сенсоры бар сымсыз ?лгілер ж?нінде а?парат бар, кейбір ?лгілерде ба?ыттау д?лдігін ?амтамасыз ету ?шін шешім мен ме?зерді? орын ауыстыру жылдамды?ын та?дау м?мкіндігі ?осыл?ан.

РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz