рус каз

?айырымдылы? шарасы

Басты : ?айырымдылы? шарасы

DELUX компаниясы жыл сайын бюджетінен б?кіл Д?ниеж?зі бойынша ?леуметтік ж?не ?айырымдылы? ?ызметіне ?аражат б?ліп отырады.

DELUX компаниясынан «МЕЙІРІМДІ Ж?РЕК» іс-шарасы "Радонежск Панасын ?айта дамыту" ?орына ?олдау!

?аза?стан Республисыны? аума?ында сатыл?ан тауарды? ?р бірлігінен DELUX компаниясы "Радонежск Панасын ?айта дамыту" ?орына 10 те?ге аударады. (www.vozrozhdenie.kz)

"Радонежск Панасын ?айта дамыту"  ?оры туралы бірер с?з:

Бізді? «Радонежск Панасын ?айта дамыту» ?айырымдылы? ?оры он жылдан арты? уа?ыт бойы «Ащыб?ла?» ауылында?ы т??керіске дейін бол?ан ж?не 3000 бала?а православие шіркеуіні? та?уа ?йелдер  ?ам?орлы? жаса?ан пананы ?алпына келтіруде. Олар?а ?йел-императорды? сі?лісі (апасы), ??дай жолында азап шеккен ?асиетті князь-?йел Елизавета Федоровнаны? ?зі ?ам?ор бол?ан. Б?гінде біз Астана ж?не Алматы Епархиясына меншікке берілген ??нарлы жерді? ж?з гектарын сатып алды?.  3000 алма а?ашыны? к?шеттері отыр?ызылды. Бидай егіліп, мал ?сірілуде. ?улие Николай Чудотворецті? (?ажайып іс жасаушы) ??рметіне жа?а ?ибадатхананы? іргесі ?аланды. 150 адамды? ?арттар ?й салынды, онда 40 ?ария т?рады. Ер балалар?а арнал?ан 150 адамды? пана салынуда. ?ыз балалар?а арнал?ан 150 орынды? пананы? іргесі ?аланды. 50 с?биге арнал?ан панада бір жарым жастан 20 жас?а дейінгі 85 бала т?рбиеленуде.

Егер Сізде ?ор?а к?мектесетіндей м?мкіншілігі?із болса, шет ?алма?ыз:

Деректемелері:

“Радонежск Панасын ?айта дамыту” ?о?амды? ?оры

Алматы ?.,?азыбек би к.,  “Евразиялы? банкі” А?

СТН 600700630397

БИН 100440008307
??ЖС 50947064
А? “Евразийский банк”
БСК EURIKZKA
KZT: KZ 2994806KZT22031367
USD: KZ2594806USD22030638
EUR: KZ1494806EUR22030404
RUB: KZ1194806RUB22030328
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz