рус каз

Лазерлік

Басты : Тінтуір : Сымсыз : Лазерлік
DLM-483GL
DLM-486GL
DLM-525GL
DLM-350GL
DLM-111GL
DLM-112GL
DLM-V8GL
DLM-118GL
DLM-128GL
 

Delux компаниясы дербес компьютерлерге, сондай-а? ы?шам компьютерлерге  (ноутбуктер мен нетбуктерге) арнал?ан компьютерлік ?ткізгішті тінтуірлерді? ке? ассортиментін ?ндіреді. Тінтуірлерді? кейбір ?лгілері ?осымша батырмалармен, беттерді 4D-пара?тау до??ала?тарымен жара?тал?ан, барлы? ?лгілерде батареяларды? бір жина?тамасында одан да ?за?ыра? ж?мыс істеуге м?мкіндік беретін энергия ?немдеуіш режим ?арастырыл?ан. 
Б?л тарауды лазерлік сенсоры бар сымсыз ?лгілер ж?нінде а?парат бар, кейбір ?лгілерде ба?ыттау д?лдігін ?амтамасыз ету ?шін шешім мен ме?зерді? орын ауыстыру жылдамды?ын та?дау м?мкіндігі ?осыл?ан.

РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz