рус каз

Лазерлік

DLM-505LUS
DLM-480LU
DLM-510LUQ
DLM-618LUB
 

Delux компаниясы дербес компьютерлерге, сондай-а? ы?шамк компьютерлерге  (ноутбуктер мен нетбуктерге) арнал?ан компьютерлік ?ткізгішті тінтуірлерді? ке? ассортиментін ?ндіреді. Тінтуірлерді? кейбір ?лгілері ?осымша батырмалармен, беттерді 4D-пара?тау до??ала?тарымен жара?тал?ан, барлы? ?лгілерде жо?ары жылдамды?ты  USB-?осылыс ?арастырыл?ан. 
Осы тарауда?ы тінтуірлер ?лгілеріні? барлы?ы жасал?ан лазерлік технология сан алуан беттерде, соны? ішінде к?лі?гір шыныда, немесе кез келген бас?а ша?ылыстыр?ыш ж?не жылтыр беттерде ж?мыс істеуге м?мкіндік береді.

 
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz