рус каз

Сипаттамасы:

Platinum сериясыны? Delux DLP-550PA ?уаттандыру блогы б?л ?исынды ба?а?а жа?сы олжа тап?ысы келетіндер ?шін та?даулы шешім. ?уаттандыру блогыны? жо?ар?ы жа?ында, хромдал?ан торды? астында блокты? барлы? элементтерін тиімді желдетуге арнал?ан 12 см тыныш желдеткіш орналас?ан. “Delux” фирмалы? импульстік трансформатор мен шомбал дроссель ?уаттылы?ты? ?ома?ты ?оры мен б?кіл ж?йені? сенімді ж?мысын ?амтамасыз етеді. Шы?ыс кабельдер жина?ыны? арнауы ?ор?аныш орамы бар. Кабельдерді? барлы?ы тарт?ыштармен м??ият топтастырыл?ан. DLW-550PA ?уаттандыру блогы ?ндірісті? барлы? кезе?дерінде 100% сапа ба?ылауынан ?теді. Ірі элементтерді жина?тауды, д?некерлеу мен ??растыруды адамны? ?атысуынсыз роботтар орындайды, соны? ар?асында а?ау болмайды.

Б?л серияда ?уат факторын белсенді т?зету пайдаланылады, осы?ан байланысты ?уаттандыру блогы т?мен желі кернеуіне сезімталды?ы азайып, желі кернеуіні? ?ыс?а мерзімді т?мендеуі кезінде ?уаттандыру блогыны? реакциясын жа?сартады.

Техникалық сипаттамалары:

ATX форм - факторы;
Шекті ?уат 550 Вт;
?уат т?зеуіш-актив PFC;
3х4 - шеткі жал?ама т?йістіргіштері;
6х5 - SATA т?йіспе ?уат;
1х4 - жал?амалы ?уаттандыру т?йістіргіші +12 v для CPU;
1х4 - FDD жал?амалы т?йістіргіші;
1x12 см желдеткіш.
2x6 - жал?амалы ?уаттандыру т?йістіргіші (PCI-E);

Жинақтама:

?уаттандыру блогы;
К?ш кабелі.
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz