рус каз
Басты : Тінтуір : ?ткізгішті : Лазерлік : ?ткізгішті оптикалы? тінтуір Delux DLM-618LUB

?ткізгішті оптикалы? тінтуір Delux DLM-618LUB

Сипаттамасы:

" Тінтуірді? вертикальды дизайны– Сізді? денсаулы?ы?ызды? жа?а технологиясы"
Медик-?алымдар, соны? ішінде  физиотерапевтер мен эргономика бойынша мамандар, Берклиде Калифорния Университетінде вертикальды тінтуірге сына? ?ткізді. Вертикальды тінтуір білек пен ?ар жілікке бейтарап к?й беретін, ?олдануда жайлы ж?не ?арапайым деп танылды. Сізді? ?олы?ыз к?дімгі ?алыпта болады, б?л ?лкен жайлылы? береді ж?не к?дімгі тінтуірді ?олдану салдарынан пайда болатын шаршауды? ж?не бас?а проблемаларды? пайда болуына жол бермейді. Б?л тінтуірді? ?лкен арты?шылы?ы ?олды? ?исаюына алып келмейді. Тінтуірді? патенттелген нысаны ?олды? буынын ?ол алысу к?йінде ?стап т?рады, б?л ?ар жілікті? ?исаюына жол бермейді. Осы тінтуірді ?олданушыларды? к?бісі атал?ан ?лгідегі тінтуір ?ол буынында?ы, білектегі ж?не ?олда?ы аурулардан арылт?анын растап отыр.  "DPI" батырмасыны? к?мегімен 1000-2400 dpi шегінде тінтуірді? айыру ?абілетін ?згерту м?мкіндігі бар ж?не секундына 6000 кадр бетін сканерлеуді? жо?ары жылдамды?та?ы ж?йесі бар оптикалы? сенсор курсор?а жай?астыруды? ?ажетті д?лдігін беруге м?мкіндік береді. ?осымша, ба?дарламанатын, «ал?а» ж?не «арт?а» болып реттелген ?лкен сауса??а арнал?ан б?лігіндегі б?йір батырмаларды? ы??айлы орналасуы жайлы ж?не тиімді ж?мысты ?амтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалары:

?ткізгішті ?осылыс - USB, кабель ?зынды?ы 154см;
Сенсорды? лазерлік шешімі - 1000-2400 dpi;
Батырмалар саны - 8;
Ж?мыс температурасы - 0~55 °C;
До??ала? ресурсы - 200 000 басу циклі;
Батырма ресурсы - 3 000 000 басу циклі;
?йлесімділігі Windows - 98/Me/2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/8 32bit ж?не 64bit;
?ндіруші кепілдігі - 3 жыл.

Жинақтама:

?ткізгішті лазерлік тінтуір.
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz