рус каз
Басты : Тінтуір : ?ткізгішті : Оптикалы? : ?ткізгішті оптикалы? тінтуір Delux DLM-535OUC

?ткізгішті оптикалы? тінтуір Delux DLM-535OUC

Сипаттамасы:

Тінтуірді? эргономикалы? ж?не к?рнекті дизайны ?за? уа?ыт бойы жайлы ж?мыс істеуге жа?дай ту?ызады. Ай?ындауышты реттейтін бірегей жылжымалы батырмасы  ?олы?ызды?  ?лшеміне ?арай тінтуірді ?олайлы етіп д?лдеуге к?мек береді. Резе?келенген д??гелек д?лдікті ?амтамасыз етеді ж?не сауса?ты? сыр?уына жол бермейді. Д??гелекше жанында?ы "DPI" батырмасыны? к?мегімен 1000-3000 dpi шегінде тінтуірмен ауыстыру м?мкіндігі бар ж?не секундына 6000 кадр бетін сканерлеуді? жо?ары жылдамды?та?ы ж?йесі бар оптикалы? сенсор курсор?а жай?астыруды? ?ажетті д?лдігін беруге м?мкіндік береді. Сонымен ?атар, тінтуір екі монитормен ж?мыс жасау кезінде немесе к?зі нашар к?ретін адамдар ?шін курсорды ы??айлы іздеу ?шін курсорды экранны? ортасына ?айтару функциясы бар патенттелген батырма?а ие.

Техникалық сипаттамалары:

?ткізгішті ?осылыс - USB, кабель ?зынды?ы 154см;
Сенсорды? оптикалы? шешімі - 1000-3000 dpi;
Батырмалар саны - 3;
Ж?мыс температурасы - 0~55 °C;
До??ала? ресурсы - 200 000 басу циклі;
Батырма ресурсы - 3 000 000 басу циклі;
?йлесімділігі Windows - 98/Me/2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/8 32bit ж?не 64bit;
?ндіруші кепілдігі - 3 жыл.

Жинақтама:

?ткізгішті оптикалы? тінтуір.
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz