рус каз
Басты : Пернета?та : Мультимедиалы? : ?ткізгішті пернета?та Delux DLK-1882

?ткізгішті пернета?та Delux DLK-1882

Сипаттамасы:

Delux DLK-1882 пернета?тасы аса ж??а ?рі пернелеріні? с?тті пішіні мен оларды? жина?тамасыны? ар?асында ы?шам. Енді пернета?та ?стел ?стіндегі ж?мыс ке?істігіні? басым б?лігін алатын ??рыл?ы емес. Дизайны т?тастай жетілдірілді, пернета?та СК-мониторларды? ?азіргі заман?ы дизайнымен жа?сы ?йлеседі.

Пернета?таны? замануи дизайны мен пернелеріні? пішінін «шоколад дестесімен» салыстыру?а болады. Пернета?таларды? ?ыс?а ?рі тыныш ж?рісі. Пернета?талар жаты? ?рі ?те майда басылады. М?ндай дизайн компьютерде т?улікті? кез келген уа?ытында, тынышты?ты б?збай, мазаны кетірмей ж?мыс істеуге м?мкіндік береді.

Орта Азиялы? айма? ?шін арнайы ?зірленген пернета?та жаймасыны? ?арпі ?демі де тегіс, д?л лазерді? к?мегімен ?ондырыл?ан ж?не ?шіп ?алудан УК-жабынмен ?ор?ал?ан. ?ш т?сті бояуда орындал?ан. А?ылшынша жаймасы – а?, орысша – ?ыз?ылт, ?аза?ша – к?к т?сті.

Интернет браузерді? «ал?а», «арт?а», «то?тау» ж?не «жа?арту» сия?ты жедел батырмаларыны?, сондай-а? пернета?таны? т?менгі жа?ында?ы мультимедиа ойнат?ышын бас?ару ж?не дыбысты бас?ару батырмаларыны? ы??айлы орналасуы оларды жиірек ж?не тиімдірек  пайдалану?а м?мкіндік береді. 

Білезікті? астына ?оятын тіреу компьютерде ?за? уа?ыт ж?мыс істегенде ?осымша жайлылы?ты ?амтамасыз етеді ж?не «?оспа ?зегі синдромыны?» дамуыны? алдын алады. Фактурасы алюминийге ??сас жо?ары сапалы пластиктен жасал?ан. 

Техникалық сипаттамалары:

?ткізгішті ?осылыс - USB;
Пернелер саны - 103 стандарт + 15 ?осымша пернелер;
?осымша пернелер - ?йдегі бет, пошта клиенті, іздеу ж?не ?й?ы режимі;
Интернет браузерге арнал?ан он бір ?осымша батырма: "ал?а/арт?а", "то?тау", "жа?арту" ж?не мультимедиа ойнат?ышы ?шін: "жа??ырту/кідіріс", "алды??ы/келесі трек", "то?тау", "дыбысты ?шіру", "дыбысты ?атайту ж?не азайту";
USB кабельді? ?зынды?ы - 135см;
Басу к?ші - 53 ± 7 г;
Ж?мыс температурасы - 0~45 °C;
Пернеге басу саны - 10 миллион;
?лшемі - 415мм (?зынды?ы) x 186мм (ені) x 18мм (биіктігі);
?йлесімділігі Windows - 98/Me/2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/ 32bit ж?не 64bit;
?ндіруші кепілдігі - 3 жыл.

Жинақтама:

Сымды мультимедиалы? пернета?та.
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz