рус каз
Басты : Пернета?та : Мультимедиалы? : ?ткізгішті пернета?та Delux DLK-5881

?ткізгішті пернета?та Delux DLK-5881

Сипаттамасы:

Аса ж??а Delux DLK-5881 мультимедиалы? пернета?тасы, замануи дизайнны?  , заманауи дизайнны? мультимедиалы? ?ызметтермен ж?не пернелерді? классикалы? пішінімен ?йлесімі. Су ?ткізбейтін технологиямен жара?тал?ан, асты??ы б?лігі к?різдік са?ылаулармен; Компьютерде ?за? уа?ыт ж?мыс істегенде ?осымша жайлылы?ты ?амтамасыз ететін ж?не «?оспа ?зегі синдромыны?» дамуын болдырмайтын білезікасты тіреумен жабды?тал?ан.

Орта Азиялы? айма? ?шін арнайы ?зірленген пернета?та жаймасыны? ?арпі ?демі де тегіс, д?л лазерді? к?мегімен ?ондырыл?ан ж?не ?шіп ?алудан УК-жабынмен ?ор?ал?ан. ?ш т?сті бояуда орындал?ан. А?ылшынша жаймасы – а?, орысша – ?ыз?ылт, ?аза?ша – к?к т?сті.

Пернета?та интернет браузермен ж?мыс істеуге арнал?ан 15 ?осымша «ысты?» батырмалармен жара?тал?ан: «?йдегі Интернет беті» батырмасы ?нсіздікпен та?дал?ан браузермен ашылады. «Электронды? пошта» батырмасы ?нсіздікпен та?дал?ан пошта клиентін ашады. «Та?дамалы», «жа?арту», «то?тау», «іздеу» батырмалары, «ал?а», «арт?а» к?рсеткіштері, сондай-а? мультимедиа ойнат?ышын ж?не дыбыс ?аттылы?ын бас?ару батырмалары.  

 

Техникалық сипаттамалары:

?ткізгішті ?осылыс - USB;
Пернелер саны: 102 стандарт + 15 ?осымша пернелер;
15 ?осымша батырма: мультимедиа ойнат?ышы ?шін: «мультимедиа ойнат?ышын іске ?осу»; «жа??ырту/кідіріс»; «то?тау»; «ал?а/арт?а»; «дыбысты ?атайту ж?не азайту»; «дыбысты ?шіру», интернет браузер ?шін: «?йдегі интернет беті»; «электронды? пошта»; «ал?а/?айту»; «та?дамалы»; «іздеу», жалпы ?олданыста?ы: «мені? компьютерім»; «калькулятор (есептеуіш)»; «с?ндіру»; «?й?ы» ж?не «ояну»;
USB кабельді? ?зынды?ы: 150см;
Басу к?ші: 53 ± 7 г;
Ж?мыс температурасы: 0~45 °C;
Пернеге басу саны: 10 миллион;
?лшемі: 442мм (?зынды?ы) x 160мм (ені) x 20мм (биіктігі);
?йлесімділігі Windows 98/Me/2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/ 32bit ж?не 64bit;
?ндіруші кепілдігі - 3 жыл.

Жинақтама:

Сымды мультимедиалы? пернета?та.
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz