рус каз
Басты : Пернета?та : Мультимедиалы? : ?ткізгішті пернета?та Delux DLK-8000

?ткізгішті пернета?та Delux DLK-8000

Сипаттамасы:

 

DLK-8000 мультимедиалы? пернета?тасы, эргономикалы? дизайнды ж?не ?ызметтер аясы ?те ке?, к?різді? са?ылауларыны? ар?асында су ?ткізбейтін технологиямен жара?тал?ан, скроллинг пен б?йір пара?тау батырмаларыны? ар?асында тінтуірді? стандарт ?ызметтерін ?айталайтын ?ткізгішті мульимедиалы? пернета?таларды? лайы?ты к?шбасшысы. 

Пернета?та, пернета?та?а бір-а? рет басумен е? ке? тара?ан ?осымшаларды ?осу?а ж?не мультимедиа ойнат?ышын ж?не дыбыс ?аттылы?ын бас?ару?а м?мкіндік беретін ?осымша 29 батырмамен жара?тал?ан. Сондай-а?  «F-Lock» пернесін басып т?рып ?олданылатын, ?ызметтері бірлескен пернелер де бар

Орта Азиялы? айма? ?шін арнайы ?зірленген пернета?та жаймасыны? ?арпі ?демі де тегіс, д?л лазерді? к?мегімен ?ондырыл?ан ж?не ?шіп ?алудан УК-жабынмен ?ор?ал?ан. ?ш т?сті бояуда орындал?ан. А?ылшынша жаймасы – а?, орысша – ?ыз?ылт, ?аза?ша – к?к т?сті.

Техникалық сипаттамалары:

?ткізгішті ?осылыс - USB;
Пернелер саны: 104 стандарт;
29 ?осымша батырма:. Мультимедиа ойнат?ышы ?шін: «мультимедиа ойнат?ышын іске ?осу»; «жа??ырту/кідіріс»; «то?тау»; «ал?а/арт?а»; «дыбыс ?аттылы?ын реттеуіш»; «дыбысты ?шіру», интернет браузер ?шін: «браузерді іске ?осу»; «электронды? пошта»; «то?тау»; «іздеу»; «та?дамалы»; «обновить», ке?селік ?осымшалар ?шін: «Word»; «Exel»; «P.Point»; «календарь»; «ж?мыс ?стелі»; «?иып алу»; «к?шіріп алу»; «?ыстыру»; «жабу»; «F-Lock», жалпы ?олданыста?ы: «мені? компьютерім»; «есептеуіш»; «орындау»; «?осымшалар арасында ауыстырып ?осу»; .
F-Lock ?ызметтері: «к?мек»; «болдырмау»; «?айтару»; «??ру»; «ашу»; «жабу»; «жауап ?айтару»; «?айта ж?нелту»; «ж?нелту»; «емлені тексеру»; «са?тау»; «басып шы?ару»; «ойынды ?осу»;
USB кабельді? ?зынды?ы: 150см;
Басу к?ші: 53 ± 7 г;
Ж?мыс температурасы: 0~45 °C;
Пернеге басу саны: 10 миллион;
?лшемі: 442мм (?зынды?ы) x 160мм (ені) x 20мм (биіктігі);
?йлесімділігі Windows 98/Me/2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7/ 32bit ж?не 64bit;
?ндіруші кепілдігі - 3 жыл.

Жинақтама:

Сымды мультимедиалы? пернета?та.
?олданушы н?с?аулы?ы.
РӨнімді тіркеу Қайырымдылық шарасы Компания туралы Қайда сатып алуға болады? Қызмет көрсету орталықтары Байланыстар

© 2013-2018 Барлық құқықтар қорғалған: support@delux-asia.kz